Zakres Współpracy:

  • określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta oraz wstępnego zapotrzebowania na kapitał;
  • określenie zdolności Klienta do pozyskania finansowania, jego maksymalnego poziomu i kosztu oraz możliwości jego spłaty z przyszłych przepływów pieniężnych;
  • analiza finansowo – prawna przedsięwzięcia wraz z doradztwem w zakresie strukturyzacji projektu oraz zgodności założeń projektów z procedurami i wymaganiami instytucji finansowych,
  • wykonanie biznes planu / studium wykonalności (feasibility studies)
  • wykonanie projekcji finansowych (modelu finansowego) wraz z opisem założeń i wniosków do analizy finansowej,
  • przygotowanie memorandum informacyjnego,
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji, zgodnie ze standardami instytucji finansowych,
  • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta z instytucjami finansowymi,
  • przedstawienie rekomendacji w zakresie struktury źródeł finansowania.

Efektem tej części współpracy jest uzyskanie najbardziej optymalnej decyzji o finansowaniu łączącym kilka parametrów zarówno kosztowych (wysokość kosztów finansowych związanych z pozyskaniem i obsługą długu) jak i organizacyjnych (parametry typu: wysokość wkładu własnego, przedsprzedaży, przednajem, inne).


Możemy zaoferować w ramach naszych kompetencji nadzór finansowy nad procesem realizacji inwestycji od momentu pozyskania finansowania do jej zakończenia i rozliczenia – możliwość prowadzenia współpracy w zakresie uruchomień poszczególnych transz kredytów czy raportowania dla obligatariuszy od momentu przydziału do momentu wykupu obligacji.
Tylko w słowniku najpierw jest powodzenie, a dopiero potem praca. Vidal Sasoon